Blogg

Myrbergsteatern i Vörå söker fyra barn/unga i åldern 11–17 för sommarens pjäs Katrina och skulden, som har dramatiserats av Eva Hietanen. Pjäsen har ett tydligt kristet budskap. Två av barnen, en flicka (Katrina) och en pojke (Patrick) ska sjunga och därför önskar vi att de som är intresserade av de rollerna sänder in en inspelning med ljud och bild, där de sjunger en valbar sång med eller utan ackompanjemang. Båda rollerna är stora och kräver tid och engagemang.

Vi söker också vuxna skådespelare. Eftersom fyra av de vuxna, två män och två kvinnor, också ska sjunga får den som är intresserad av roller med både sång och skådespel nämna det och gärna skicka in en inspelning.

Sänd inspelningen till [email protected] senast 31.1.2024. Berätta samtidigt lite om dig själv: ålder, hemkommun, intressen, eventuell tidigare medverkan i pjäser och sångerfarenhet.

Ta kontakt på adressen [email protected], om du är intresserad eller har frågor.